fredag 1 oktober 2010

Rosabandet 2010


Solve Sundsbo1 oktober innebär att kampanjen för Rosa Bandet kickar igång, och jag har som vanligt valt att delta i den! Under en månads tid ska så mycket pengar som möjligt samlas in, pengar som går till att på olika sätt bekämpa bröstcancer.

"Cancerfondens mål är att ännu fler ska överleva – ett mål som bara kan bli verklighet genom framgångsrik forskning. Cancerfondens Rosa Bandet-kampanj bekämpar bröstcancer genom att finansiera forskning, sprida kunskap om sjukdomen och väcka opinion kring viktiga frågor."

2009 delade Cancerfonden ut 375 miljoner kronor till forskningsprojekt, forskartjänster med mera. Cancerfonden har inga statliga bidrag utan är helt beroende av testamenten och gåvor från privatpersoner och företag. Forskningen är livsviktig och gör det möjligt att öka överlevnaden för de kvinnor som fått, och de som kommer att få, bröstcancer.

Kampanjen avslutas 31 oktober och den 28 oktober sänder TV3 den årliga bröstcancer-galan.

Mer info finns på cancerfonden.se/rosabandet!

Inga kommentarer: